Podrobnosti záznamu

Jméno
   Němec, Václav
Autor článku
   Actual tasks for geoethics
   Bipolarity in regular structural patterns
   Cultivating geoethical responsibility to future generations
   Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
   Developing geoethics as a new discipline
   The development of geoethics
   Ethical aspects in geosciences and in the geoeducation
   Ethical Geology in the Education Process
   Fifteen International Meetings of Mathematical Geologists at the Mining Příbram Symposia in Czechoslovakia (1968-1991)
   Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
   Geoethics in the family of geosciences
   Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
   Hierarchie Äquidistanzen in planetaren Äquidistanz-Störungssystemen
   Introductory remarks
   K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
   Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
   Matematická geologie a hornická Příbram
   Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
   Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
   Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
   Mineral deposits as ethical category
   Mineral resources and ethical dilemas with their exploitation
   Modelování ložiska Cínovec
   O matematické geologii ve světě
   Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
   Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
   Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
   Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
   Problems of deciphering basement tectonics by means of structural patterns regularity
   Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
   Vývoj a perspektivy geoetiky
   Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
   Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Introductory remarks