Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nagy, Alexander
Autor článku
   Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
   Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
   Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
   Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)