Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nahodilová, Radmila
Autor monografie
   HIGH-PRESSURE PARTIAL MELTING AND ITS RELATIONSHIP TO THE GRANULITE FACIES METAMORPHISM: IMPLICATIONS FOR THE ORIGIN OF FELSIC HIGH-PT GRANULITES IN THE BOHEMIAN MASSIF, CENTRAL EUROPE
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
Autor článku
   Carboniferous exhumation of thickened lower crust through wedge tectonics and subsequent lateral spreading in the middle crust: Moldanubian zone of the Bohemian Massif
   Carboniferous exhumation of thickened lower crust through wedge tectonics and subsequent lateral spreading in the middle crust: Moldanubian zone of the Bohemian Massif
   Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
   The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
   Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
   High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
   High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
   High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites from the Bohemian Massif (Czech Republic)
   High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites in the Kutná Hora complex, Bohemian Massif (Czech Republic)
   High pressure partial melting in orogenic belts: implications for the origin of felsic high-PT granulites in the Bohemian Massif, central Europe
   HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
   HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
   HP/UHP metamorphism with granulite facies overprint from the Moldanubian zone (European Variscides)
   HP/UHP rocks in the Kutná Hora Complex and adjacent Monotonous Unit
   In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
   Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet
   Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
   Structure and Episodic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: from Deep Retro- to pro-Wedge Orogenic Fabrics
   Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: from deep retro- to pro-wedge orogenic fabric
   Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: in Moldanubian Zone, Austria
   Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: in Moldanubian Zone, Austria
   Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge in Moldanubian Zone, Austria
   Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
   Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
   Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
   Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika