Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nešvara, Petr
Autor monografie
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
Autor článku
   Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
   Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
   Životnost sanace svahových deformací