Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nehyba, Slavomír
Autor monografie
   Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
   člen oborové komise 205 - Vědy o Zemi a Vesmíru
   Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
   Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   Paleogene and Neogene
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
   Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
Autor článku
   Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
   Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
   Carboniferous/Permian boundary in the continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): sedimentary environments and biota
   Carpathian Foredeep in the Czech Republic
   Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
   Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
   Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
   Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic
   Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
   Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
   Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes
   The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
   Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
   Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern part and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif)
   Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
   Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
   Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback.
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
   Fluvial meandering palaeochannels in the Late Palaeogene Boyabat basin, North.Central Turkey: reconstruction of channel plan-form changes from vertical outcrop section
   Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
   Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
   Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
   Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
   Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley
   Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
   Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic)
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
   Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
   The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
   The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System
   Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
   Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
   Intraclasts form Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of lost depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
   Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
   The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
   The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
   Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
   Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
   Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
   Lithofacial analysis of the Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
   Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
   Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
   Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole
   Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
   Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole
   Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene
   Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
   Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): results of geophysical, geomorphological and sedimentological research
   Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate
   Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
   Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
   Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
   Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
   The Lower Paleozoic clastic in the Měnín-1 borehole (Southern Moravia, Czech Rapublic)
   Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
   Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
   Miocene sediments with Bryozoa in Moravian part of Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
   Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
   Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
   Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
   Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
   NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
   Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
   Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
   Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
   Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
   Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
   Permian of the Boskovice Trough
   Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
   Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
   Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
   Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
   Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
   Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
   Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
   Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
   Provenance study as a tool for evaluation of natural and anthropogenic origin of heavy metals in modern fluvial sediments
   Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
   PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
   Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
   Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
   Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
   Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
   Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
   Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
   The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
   Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
   The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge
   The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
   Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
   Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
   Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
   Report 2000 about the sedimentological studies of the deposits of the Hollabrunn-Mistelbach Formation on the map sheets 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln and 41 Deutsch Wagram
   Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
   Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments
   Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
   Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky
   Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
   Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
   Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic
   Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep.
   Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin
   Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
   Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - southern part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
   Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south-western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the Early Badenian
   Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
   Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
   Sedimentological and paleontological evaluation of Lower Miocene sediments in the PMK boreholes, SW part of Carpathian Foredeep (Moravia)
   Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
   SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
   Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
   Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
   Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
   Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin
   Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
   Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic)
   Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
   Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
   Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
   Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
   SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
   Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
   Stable isotope composition of Bryozoan skeletons from podbřežice (Middle Miocene, Central paratethys, South Moravia, Czech Republic)
   Stable Isotope Composition of Bryozoan Skeletons from Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic).
   Stable Isotope Study of Red Algal limestones at locality Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic)
   Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
   Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
   Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
   Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
   Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
   Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment
   Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
   Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
   Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
   Těžba borátů v Údolí smrti
   Tracing historical record of river contamination in deposits of modern oxbow lake; River Morava (Danube Catchment), Czech Republic
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
   Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
   Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
   Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
   Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky
   Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
   Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
   Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
   Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
   Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zlato v Black Hills
   Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
   Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
   Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě