Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nekovařík, Č.
Autor monografie
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
Autor článku
   Cenozoic Intraplate Alkaline Volcanism of Western Bohemia
   Cenozoic Intraplate Alkaline Volcanism of Western Bohemia
   Geological study of the gas-main excavations, Part VI. - Bivalves Anomia Linnaeus and Plicatula Lamarck cemented on lydite boulders (Kojetice, Bohemian Cretaceous Basin)
   Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
   Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
   Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
   The Ichnogenus Gastrochaenolites and its Tracemakers from Firmgrounds of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
   Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
   Křídové relikty na proterozoiku západně od Brandýsa nad Labem
   New data on the Late Cenomanian taphocoenose at Kuchyňka near Brázdim (Bohemian Cretaceous Basin)
   Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
   Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
   Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
   Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
   Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
   Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
   Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
   Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
   Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints