Podrobnosti záznamu

Jméno
   Neubertová, Helena
Autor monografie
   Aktuality ČGS
   Anglická verze webu České geologické služby
   Česká verze webu České geologické služby
   Geological Mapping of the Czech Republic - poster
   Geologické mapování České republiky - poster
   Informační Portál geohazardů
   Internet Database of Decoration Stones
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Significant geological localities of the Czech Republic
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
   Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
   Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie