Podrobnosti záznamu

Jméno
   New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Waveletový rozklad seismologických signálů