Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nikodem, A.
Autor článku
   Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
   Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
   Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
   Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
   Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion
   Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types
   Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
   Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment