Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nikolskij, A. L.
Autor článku
   K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
   K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
   Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
   Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr