Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nondek, Lubomír
Autor článku
   Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
   Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
   Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů