Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nosek, T.
Autor článku
   Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
   Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
   Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granites from a mortheastern margin of the Klenov massif
   Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu