Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nouza, Richard
Autor článku
   Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
   Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
   Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
   Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
   Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
   Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
   Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
   Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
   Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
   Raw materials policy in the sphere of mineral raw materials and their resources.
   Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
   Současný vývoj Státní energetické koncepce
   Státní surovinová politika
   Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
   Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
   Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
   Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
   Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
   Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin