Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Jan
Autor článku
   Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
   Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
   Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
   Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
   Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
   Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement
   Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
   Mining of uranium by acid leaching and its environmental consequences
   Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
   Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
   Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
   Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
   Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
   Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
   Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
   Žulové kameny u Černých Voděrad