Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Jiří K.
Autor článku
   Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
   Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
   Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
   Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) rift: age relations and geochemical constraints
   Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
   Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
   Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
   Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
   Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
   Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
   Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
   Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry : AMS Data Constraints
   An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
   Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
   Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
   Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rocks from the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia
   Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
   Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic.
   The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
   High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
   Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
   Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
   The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
   Metamorphic chlorite and "vermiculitic" phases in mafic dikes from the Maláguide Complex (Betic Cordillera, Spain)
   Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
   Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
   Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
   The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
   Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
   Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
   Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
   Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
   O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
   Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
   Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
   Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
   Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
   Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
   Phosphorus contents in Late variscan magmatites of the Eastern Krušné Hory/Erzgebirge pluton (Czech Republic)
   Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
   Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
   Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
   Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
   Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
   Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
   Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
   Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
   Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
   Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints