Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Jiří Karel
Autor monografie
   Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva
   Diverse rock types from Jamaica : perspectives from petrography and whole-rock chemistry : initial report
   Dolostones from the jamaican South-Central Coast. Preliminary report
   High-grade limestones from the Santa Cruz Mts. : progress report 2 : pure calcarenite and calcirudite from the Santa Cruz Mts., Jamaica as raw cementitious materials
   High-grade limestones from the Santa Cruz Mts., Jamaica : progress report
   Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely
   Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
   Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva
   Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
   Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
   Kaolíny Kaznějov : závěrečná zpráva
   Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva
   Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
   Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
   Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka
   Petrografie deformovaného spilitu (k průzkumnému úkolu Družec)
   Petrography of crushed rocks from the Fuchsmeier's Quarry near Eferding, the South Bohemian batholith
   Petrography of Lower Cretaceous volcanic and pyroclastics rocks from the Benbow Inlier-West. Preliminary report no. 2
   Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
   Pyroclastic rocks from the Bito and Ramble areas: dacitig rheoignimbrite : progress report No. 2
   Rheoignimbrite of the Sommerfield Group, Central Jamaica (Initial report)
   Sedimentary Kaolin and Sand of the Black River Bay, Jamaica, as Supplementary Raw Materials : initial report
   Selected igneous rocks from the Benbow Inlier-West proposed as crushed rock aggregates, Jamaica : progress report
   Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
   Supplementary Cementing Raw Materials from the Hanover Block, western Jamaica : initial report
   Vein barite from the Benbow Inlier, Central Jamaica : initial report
   Volcanic and pyroclastic rocks from the Bito and Ramble area, Jamaica: Petrography and whole-rock chemistry : progress report no. 1
Autor článku
   Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe)near Velké Březno, České středohoří Mts
   Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
   Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, central Bohemia
   The association between granites and tin-tungsten mineralization in the Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
   Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí
   Bauxites from the Kruja Zone (Albania): Position, origin, composition and environment
   Celadonite and Saponite Nodules from Tertiary Volcanic Breccia, České středohoří Mts
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
   Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) Rift: Age relations and geochemical constraints
   Cenozoic Intraplate Alkaline Volcanism of Western Bohemia
   Cenozoic Intraplate Alkaline Volcanism of Western Bohemia
   Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia
   Cenozoic volcanic series in western part of the Bohemian Massif
   Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg - Teplice Caldera (Eastern Krušné hory Mts., Czech Republic, Germany)
   Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
   Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
   Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
   Compositional zoning of the Teplice rhyolite complex, Czech Republic-Germany
   Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
   Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
   Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesní potok catchment, the Czech Republic
   Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry: AMS Data Constraints
   An Enviromental Impact of the Pyritic Bauxite from Dajti Mine, Albania
   An Environmental Impact of Pyritic Bauxite from the Dajti Mine, Albania
   Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
   Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditons from clay mineral assablages in Triassic Alpujárride-Maláguide transtional units in the Betic Cordilleras, Spain
   Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
   Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion). In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
   Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
   Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
   Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
   Geology of the Ohře Rift region
   Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic
   High-matrix arkosic sandstone in the Žihle basin (SW Bohemia) as a source of feldspar-bearing kaolin
   High-Ti basaltic rock of the Western Krušné hory Mts: possible parent rock types for the Ti-bearing clays¨in the Sokolov basin?
   High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
   Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
   The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
   The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
   INAA and petrological study of sandstones from the Angkor monuments
   Instrumental neutron and photon activation analysis in the geochemical study of phonolitic and trachytic rocks
   Instrumental neutron and photon activation analysis of phonolites: an important tool to distinguish common and anomalous phonolite types from the Ohře (Eger) rift, Czech Republic
   Jeníkov-Lahošť near Teplice
   Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
   Leaching of some heavy metals in silicic rocks
   Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
   Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
   Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
   Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
   The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
   Metamorphic chlorite and "vermiculitic" phases in mafic dikes from the Maláguide Complex (Betic Cordillera, Spain)
   Mineral association at the Krupka (Graupen) greisenized stocks
   Mixed-Layer kaolinite-smectite in the Teplice diatreme, Czech Republic
   Mobility of some metals during leaching of rocks
   Mobility of some metals during leaching of the rocks
   Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/ Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
   The Na-Amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
   The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered variscan suture zone in the Bohemian Massif? In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts. Editors: M. Novák, V. Janoušek, J. Košler
   Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
   Nontronite from Špičák Hill near Teplá: Product of the late magmatic alteration of trachyte
   Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
   Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
   The Omphacite Exsolutions in Pigeonitic Pyroxene Coexisting with Na-amphibole in Meladiorite Body at Krásná Lípa Northern Part of Bohemian Massif
   Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts
   Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Petrochemical and petrophysical changes caused by greisenization in the younger granites of the Krušné hory batholith (Czech Republic)
   Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
   Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
   Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical and isotopic data
   Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
   Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově
   Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
   Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
   Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
   Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
   Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
   Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
   Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
   Phosporus contents in late Variscan magmatites of the Eastern Krušné hory/Erzgebirge pluton (Czech Republic)
   Přechodní granity karlovarského plutonu
   Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico Units in the Internal Zone of the Rif, Spain
   The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
   The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
   Rock-forming minerals of alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domažlice Graben, West Bohemia
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
   Smraďoch spring and Kladská peat-bog
   Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
   Synchronous Contrasting Late Miocene Alkaline Volcanic Series Related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: Geochemistry and Mineralogy
   Synchronous contrasting Late Miocene alkaline volcanic series related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: geochemistry and mineralogy
   Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics
   Tinguaitic dyke rocks from the Roztoky Volvanic Centre, České středohoří Mts., NW Bohemia
   Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
   Unikátní pozice palygorskitové zeminy mezi dolomitovým komplexem a bentonitizovaným nadložím ve střední Belize
   Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
   Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
   Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Contraints
   Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
   Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
   The volcaniclastic sediments containing diagenetic zeolites: a first finding in Northern Bohemia, Czech Republic
   Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
   Zeolite-Bearing Trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, Geochemistry and Amygdale Mineralogy