Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Josef
Autor článku
   2. mezinárodní konference o uhlí
   33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
   Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
   Československá geologická periodika
   Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
   Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
   Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
   K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
   New results of geophysical prospecting in the east Slovakian Neogene basin
   Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
   Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
   Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
   Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
   Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
   Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
   Seizmický průzkum a životmí prostředí
   Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
   Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
   Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
   Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde