Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Petr
Autor monografie
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
Autor článku
   Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
   Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
   Geoelectric Soil Parameters Measurements During Ponded Infiltration Experiments in Field
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000-2001)
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
   Long-time Monitoring of Soil Water Content and Apparent Resistivity
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
   Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
   Projev některých izolovaných antropogenních vodičů v metodě VDV
   Projevy vybraných antropogenních vodičů v metodě VDV
   The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
   Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
   Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP