Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Václav, 1945-
Autor článku
   Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
   Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
   Fluorapatit v jižních Čechách
   Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
   Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
   Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
   Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
   Jihočeské křišťály
   Jihočeské opály
   K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
   K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
   Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
   Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
   Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
   Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
   Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
   Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
   PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
   Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
   Pozorování podzemních vod
   Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
   Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
   Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
   Terasy řeky Malše
   Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
   Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
   Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
   Výstavba bane Gbely
   Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
   Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
   Z jihočeských nalezišť
   Za Stanislavem Cháberou
   Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví