Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Zdeněk
Autor monografie
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologická mapa Brna a okolí
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000
   Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
   Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000
   Mapa geológico del territorio de Somoto (Nicaragua)1:50 000
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
Autor článku
   Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
   Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
   El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
   El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
   Bericht 1990 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Enormichnium Badenicum N.Ichnogen.N.SP. - new fossil trace from the Lower Badenian of the carpathian fore-deep in Moravia (Czechoslovakia)
   Flyschichnium Plickai N.Ichnogen.N.SP. - new fossil trace from the Upper Paleogene of the carpathian flysch in Moravia (Czechoslovakia)
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
   Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
   Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
   Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
   Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
   Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
   Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
   Geologie Brna a okolí
   Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
   Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
   Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
   Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
   Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
   Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
   New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)
   New finds of trace fossils from the Sabha Region (Lybia)
   Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
   Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
   Tubifexides Moravicus N.Ichnogen.N.SP. from karpatian sediments of northen Moravia (Czechoslovakia)
   Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
   Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
   Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
   Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov
   Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
   Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)