Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nováková, Eva
Autor monografie
   Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
   Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Autor článku
   Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
   Assessment of wind turbines impact on landscape character and landscape planning
   Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
   Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Repulic after 1990
   A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic
   Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
   The impact of globalisation on socio-demographic changes in the internal structures of the City of Ostrava after 1989
   Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
   Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
   Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
   Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
   Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
   Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
   Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
   Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
   Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
   Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
   Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
   Settlement problems in the Czech borderland
   Sociální aspekty životního prostředí ve městě
   Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
   Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině