Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
    Observation of heights on the margin of subsidence depression
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů