Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novotná, Eva
Autor monografie
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Autor článku
   Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
   Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
   Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
   Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití