Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novotný, Jan
Autor monografie
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
   Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
   Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
   Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
   Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
   Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
   Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
   Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Autor článku
   Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
   Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
   Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
   Case Studies of Ground Stability Problems in Family Houses Construction
   Climatic effects in landslide movements of claystones in Bohemian Cretaceous Table
   Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
   Engineering deep cuts in granites related to slope stability ? Ground investigation results and reality
   Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses
   Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
   First results of monitoring on Třebenice Landslide in Czech Republic in Europe
   Humboldtin z Lomnice u Sokolova
   Hydrogeological pattern of groundwater flow of landslides in Cretaceous claystones based on long-term groundwater monitoring and hydrologging measurements
   Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
   Impact of precipitation and evapotranspiration to water saturation of landslides in claystones
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
   Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
   Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
   Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy.
   Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
   Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
   Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
   Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
   Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
   Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
   Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
   Nový způsob zpevňování zemin
   Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
   Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
   Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
   Poruchy velkoplošných vrstvených podlah
   Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
   Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
   Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
   Safety criteria of control monitoring of rock slopes
   Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
   Stability problems in road and pipeline constructions and their mitigation - examples from Sakhalin and Azerbaijan
   Stabilizacja fragmentu skarpy dla lokalizacji centrum handlowego
   Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
   Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
   Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
   Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
   Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
   Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
   Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003