Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novotný, Karel
Autor monografie
   Utilization of laser-assisted analytical techniques for elemental mapping on fossil snake vertebra
   Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Autor článku
   Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
   Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
   Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
   Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
   Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
   Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
   Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
   Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním