Podrobnosti záznamu

Jméno
   Očenášek, Vladimír
Autor článku
   Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
   Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody