Podrobnosti záznamu

Jméno
   Obernauer, Dušan
Autor článku
   Geofyzikálny seminár
   Geofyzikálny seminár
   Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
   Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
   Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
   Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
   Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
   Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
   Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
   Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy