Podrobnosti záznamu

Jméno
   Obrhelová, Naděžda
Autor článku
   Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
   Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
   Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
   Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu