Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ondráček, Stanislav
Autor monografie
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých moravských měst I
   Holešov
   Klimkovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Vody. Vody.
Autor článku
   Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
   Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years
   Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
   Disastrous floods in Moravia and Silesia in july 1997 (a prelimitary report on their causes, course and losses)
   Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
   Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná Coalfield, the draining of mine and waste waters and water quality in watercourses
   Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
   Examples of extreme cross-border floods in the Elbe River basin in the 18th and 19th centuries and the lessons learnt .
   Examples of great cross-border floods in the Odra River basin since the 14th century and their impacts
   Extreme precipitation and disastrous floods in central Europe in July 1903 and their impacts
   The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
   The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
   Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
   Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
   Historické povodně a jejich dokumentace
   Historické povodně na Moravě před rokem 1900
   Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
   Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
   Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
   Investigation into the causes of the origin of the flash floods in the Czech Republic
   Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
   Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky
   Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   A note on extreme European rainfall events
   Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
   Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
   Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897
   Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
   Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
   Selected publications by Dr. Vladimír Vlček
   Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
   Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
   Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
   Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
   Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
   Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
   Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
   Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
   Velké přeshraniční povodně na Odře
   Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
   Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR