Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ondruš, Petr
Autor monografie
   Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
   Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6
   Chemical analysis and crystal structure of lindackerite, [Cu4(Cu,Co,Ni)(H2O)6](AsO4)2 (AsO3OH)2/ 3 H2O from Jáchymov, Czech Republic
   Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
   Druhotné minerály mědi z Jáchymova
   Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
   Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
   Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
   Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
   Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
   History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
   History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
   History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
   History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Johannit z Příbrami
   K-poor meurigite from Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
   Lesukit, cubic Al2Cl9OH05. 2H2O from Kladno, Czech Republic
   Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
   Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
   Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
   Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
   Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
   Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
   Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
   New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
   New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
   New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
   New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
   New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
   Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
   Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
   Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
   Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
   Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
   Primární mineralizace jáchymovského ložiska
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
   Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
   Rentgenová difrakční fázová analýza
   Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
   A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
   Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
   Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
   Studium prašného spadu pražské aglomerace
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Tourmalines of Povondraite - "Oxy-dravite" Series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
   Tourmalines of the povondraite - oxy-dravite series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
   Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Who was who in Jáchymov mineralogy II