Podrobnosti záznamu

Jméno
   Opletal, Mojmír
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
   Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   geologická mapa 02-24 Nový Bor
   geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
   geologická mapa 14-13 Rychnov nad Kněžnou
   geologická mapa 14-24 Bělá pod Pradědem
   geologická mapa 14-33 Polička
   geologická mapa 14-41 Šumperk
   geologická mapa 14-43 Mohelnice
   geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
   geologická mapa 23-13 Tábor
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
   Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
   Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
   Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
   Lusatian Mountains
   Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000
   Orlické hory - Geology of the Protected Lanscape Areas in the Czech Republic, Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Základní geologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-224 a 03-113
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 14-234 Hanušovice
Autor článku
   75 let Jaroslava Haka
   Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
   Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
   Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
   Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
   Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
   Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
   Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
   Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic)
   Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
   Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
   Exkursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses, localities of their protolits
   'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
   Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
   Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
   Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
   Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex
   Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
   Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
   Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
   Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
   Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian granitoid complex
   Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
   Geodynamics of the Králický Sněžník Mts
   Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
   Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
   The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
   Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
   Geologické mapování lužického masívu na Šluknovsku v měřítku 1 : 25 000
   Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
   Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
   Die Geologische Ubersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100000
   Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
   Geology of the Nha Trang area, Southern Vietnam
   Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
   K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
   K osmdesátinám Tibora Budaye
   K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
   K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby
   K.R.O.S. - a new recalculation of chemical analyses for determining quantitative mineral composition of the intermediate igneous rocks
   Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
   Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
   New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
   New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
   Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
   Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
   Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
   Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
   Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
   Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
   Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
   Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
   Pb-Pb and U-Pb zircon ages for orthogneisses from Eastern Bohemia: further evidence for a major Cambro-Ordovician magmatic event
   Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
   Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
   Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
   Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
   Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
   Příkrovová stavba staroměstské skupiny
   Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika
   Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
   Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
   The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
   The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
   The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematic of early Paleozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex)
   Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex)
   Structural and metamorphic records in bytownite gneisses of the Vrbno Group (Silezikum, Bohemian massif)
   Tectonics of the area Staré Město pod Sněžníkem - Branná - Hanušovice, Northern Moravia
   Tectonostratigraphy of the Zagros suture
   Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
   Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
   Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
   To nappe tectonics of Silesicum and Lugicum
   Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
   Variská orogeneze v sileziku
   Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
   Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
   Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
   Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)