Podrobnosti záznamu

Jméno
   Opluštil, S.
Autor monografie
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
Autor článku
   Anatomically preserved compressions from the tuff bed of the Whestone Horizon at the Doubrava locality (Bolsovian, Late Pennsylvanian), Czech Republic
   The Carboniferous - Permian basins of Central and Western Bohemia, the Krkonoše Mt. foreland and the Bohemian Massif, Czech Republic : part I
   Climatic and biotic changes around the Carboniferous/Permian boundary recorded in the continental basins of the Czech Republic
   Climatic changes in Stephanian C (uppermost Pennsylvanian): sedimentary facies, paleosols, environments and biota of the Ploužnice lacustrine system, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Climatic vs. tectonic controls on peat accretion in non-marine setting; an example from the Žacléř Formation (Yedonian-Bolsovian) in the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
   Coal facies and depositional environments of the 9th and 10th overlying coals of the Žacléř group (Duckmantian, Intra-Sudetic Basin, Czech Republik)
   The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
   Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Controls on vegetation and hydrological history of the Upper Radnice Seam (Bolsovian) in the Kladno Coalfield
   Cystosporites and Cappasporites-bearing Lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
   Czech Republic coal composition and structure
   Diversity and palaeoecology of Lycospora-producing arborescent Lycopsids and their spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
   The first compression fossils of Spencerites (Scott) emend., and its isospores, from the Bolsovian (Pennsylvanian) of the Kladno-Rakovník and Radnice basins, Czech Republic
   Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
   A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov. from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
   A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
   Palaeoecological constrains of some Lepidostrobus cones and their parent plants from the Late Palaeozoic continental basins of the Czech Republic
   A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
   The petrography and hydrological history of the coals No 40 and 39 (early Pennsylvanian) in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
   Petrology, geochemistry and facies analyse of the 9th to the 12th overlying coals of the Žacléř group (Westphalian A, Intrasudetic basin, Czech Republic)
   The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
   Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
   Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian)
   Selaginella-like cones and their spores from central and western Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic
   Six rare lepidostrobus species from the Pennsylvanian of the Czech Republic and their bearing on the classification of lycospores
   Složení a struktura uhlí České republiky
   Some lycopsid, sphenopsid and pteropsid fructifications and their miospores from the Upper Carboniferous basins of the Bohemian Massif
   Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
   Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression-lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   Structure of the mid-Westphalian peat-forming rain forest preserved in volcanic ash from the continental basins of central and western Bohemia
   T.sup.0./sup. peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic
   Two contrasting single-aged peat-forming plant asemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanis ash bed, Czech Republic
   Two species of Selaginella cones and their spores from the Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic
   Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Editor monografie
    10th Coal Geology Conference
    Abstracts- 9th Coal Geology Conference
    CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine - Marine Correlation : excursion guide
    European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration, Utilization and Environmental Impacts
    Proceedings of the 9th Coal Geology Conference
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK