Podrobnosti záznamu

Jméno
   Oszczypko, Nestor
Autor článku
   Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
   An attempt to palynspastic reconstruction of neogene basins in the Carpathian foredeep
   Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
   Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
   Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
   Development of the Carpathian Foredeep in Poland
   The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
   Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
   Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
   Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
   First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
   Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
   Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
   The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
   Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the 'black flysch' case study
   Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the black flysch case study
   Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
   Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
   Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
   The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
   The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
   Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
   Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
   Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
   Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
   Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
   Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
   The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
   Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland)
   Upper Cretaceous through Paleogene Evolution of Magura Basin