Podrobnosti záznamu

Jméno
   Otava, J.
Autor monografie
   Excursion Guide. Moravian Karst, Czech Republic
Autor článku
   Contrasting Magnetic Fabric in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and Eastern Rheno-Hercynian Zone
   The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the original Context
   Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
   Genesis of Cave Systems of the Moravian Karst as a Funktion of the Jedovnice and Lažánky Valleys Development
   Geochemistry of clastic sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): implications for the source area nature
   Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří)
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
   Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
   Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
   Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
   Palaeomagnetism of Variscan Diastrophic Sediments in Moravia with Implication for Tectonics (Czech Republic)
   Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sediments from the Drahan Upland, Moravia
   Paleozoic Flysch in the Vqariscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
   Variscan Diastrophic Siliciclastic Sediments of the Moravo-Silesian Zone (Bohemian Massif): Provenance and Palaeotectonic Setting
Editor monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů