Podrobnosti záznamu

Jméno
   Otava, Jiří
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
   Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
   Excursion Guide
   Excursion Guide B3CZ, A3CZ The Most Interesting Karstological Phenomena of Moravia
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
   Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   geologická mapa 14-43 Mohelnice
   geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
   geologická mapa 15-43 Ostrava
   geologická mapa 25-11 Hlubočky
   Geologická mapa Brna a okolí
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
   Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
   Geologický průvodce Hranickem aneb když se střetnou orogény
   Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
   Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
   Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava
   Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Litovelské Pomoraví
   Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
   Podolské souvrství - Raison d´etre
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
   Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
   Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Autor článku
   206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
   206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
   Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif
   Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
   Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
   Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
   Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
   Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
   Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
   Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
   Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50
   A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai
   The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
   Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
   Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
   Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
   Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
   Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
   Geologický vývoj Hranického krasu
   Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
   Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
   Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro
   Geology of Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
   Hranická propast očima geologů
   Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
   Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
   Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
   Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
   Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
   Květnice nejen ametystová
   Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
   Late Variscan remagnetization of Devonian carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
   Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the flysch belt of the West Carpathians and their tectonic implications
   Magnetic fabric in folds and duplexes of easternmost Rhenohercynian Zone
   Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
   Microfossil changes near the onset of the Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch, South Moravia
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
   Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
   Objevy v zahraničí
   Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
   Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
   Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
   Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
   Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách
   Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
   Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
   Polycyclic origin of fosil karst at Hranice Palaeozoic, Czech Republic
   Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
   Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
   The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
   Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
   Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
   'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
   PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
   Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
   Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem
   Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
   REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
   Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
   Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet geochemistry and Mica Dating
   Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic
   Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin
   Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin
   Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic)
   Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic)
   Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
   Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
   Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
   Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
   Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
   Svážná studna v Lažáneckém žlebu; Geneze a hydrografická situace
   Svážná studna v Lažáneckém žlebu (konečně pustila)
   Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
   Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
   Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
   Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení