Podrobnosti záznamu

Jméno
   Oulehle, Filip
Autor monografie
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Tree species influence on soil acidification; long-term trends and modeling
   Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
Autor článku
   Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades
   Anthropogenic acidification effects in primeval forests in the Transcarpathian Mts., western Ukraine
   Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
   Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
   Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
   Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
   Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
   Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
   The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
   Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Ekologické zatížení hadcových půd
   An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition
   Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
   Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change
   The influence of tree species on long-term forest soil acidification
   Limnologie a hydrochemismus v NPR Rejvíz
   Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
   Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
   Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
   Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology
   Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   A loss of base cations from spruce forest soils due to litter raking
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
   Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition
   Microbial N immobilization is of great importance in acidified mountain spruce forest soils
   Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments
   Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory
   Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains
   Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
   Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
   Modelling of the soil acidification and N saturation in the primeval spuce forest in the Eastern Carpathians
   Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics
   Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: Linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes
   Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network
   The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification
   Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
   Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic
   Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
   Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
   Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
   Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
   Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les