Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pálenský, Peter
Autor monografie
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic
   České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
   Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
   geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
   geologická mapa 25-12 Hranice
   geologická mapa 25-13 Přerov
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
   Geologická mapa ČR 1:1 250 000
   Geologie národních parků České republiky - Krkonoše
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vrtná prozkoumanost ČR 1:1 000 000
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik - Riesengebirge, Geology of National Parks in the Czech Republic - Giant Mts
Autor článku
   2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
   Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
   Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Platt, Braunsdorf und Ober-Steinabrunn auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Oberschoderlee und Patzmannsdorf auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
   Českobudějovicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Českobudějovicka
   Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
   DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
   Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
   Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
   Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
   Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologické mapy: Ostravsko
   Geologické mapy: Plzeňsko a Karlovarsko
   Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
   The Karpatian in the Carpathian Foredeep(Moravia)
   Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
   Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
   Křídový vulkanismus v Poodří
   Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
   Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   MODEL PODLOŽÍ KULMU - STŘÍTEŽ NAD LUDINOU. Abstrakt přednášky
   Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
   Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
   Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
   Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku
   Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
   New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia
   Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
   Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka
   Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
   Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
   Pardubicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Pardubicka
   Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
   Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
   Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
   Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
   Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
   Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
   Zlínsko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Zlínska
   Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
   Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)