Podrobnosti záznamu

Jméno
   Přichystal, Antonín, 1950-
Autor článku
   Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
   El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
   Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moldanubikum auf Blatt 6 Waidhofen an der Thaya
   The Contact of the North European Epivariscan Platform
   Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
   Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
   Devonian alkali volcanism in Moravia (CSFR)
   The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
   Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
   A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
   Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
   Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
   Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
   Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
   Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
   Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
   Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
   Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
   Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
   Josef Woldřich
   K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
   Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
   Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
   Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
   Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
   Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
   Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
   Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
   Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
   Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in the Nízký Jeseník Mts., NE Moravia
   Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
   Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
   Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
   Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
   Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
   Moravskoslezské bradlové pásmo
   Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
   Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
   Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
   A new zinc mineralization detected by airborne gamma-ray spectrometry in northern Moravia
   Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
   Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
   Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
   Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
   Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
   Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
   Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
   Pravěká keramika - významný zdroj informací
   První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
   Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů
   Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
   Raw materials of polished artefacts from two Lengyel sites in Lower Austria
   Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
   Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
   Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
   Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
   Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
   Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
   Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
   Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
   Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
   Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
   Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
   Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
   Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
   Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
   Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
   Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
   Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
   Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě
   Želešice - abandoned quarry
   Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)