Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pačes, Tomáš, 1937-
Autor článku
   6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
   7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
   13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
   15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
   Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
   Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
   Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
   Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
   Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
   Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
   Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
   The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
   Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
   Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
   A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
   Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
   Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
   Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
   Critical Loads of Heavy Metals in Soils
   Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
   Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
   Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
   Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
   Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
   Future of acidification research
   Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
   Geochemie pro životní prostředí
   Geochemie živin v lesních a polních povodích
   Geochemistry and secular evolution of ground water
   Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
   Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
   Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
   Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
   K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc.
   Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
   Long-term changes in concentrations of fluxes of nitrogen species in the Elbe river basin
   Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
   Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
   Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
   Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
   Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
   N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
   Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
   Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
   Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
   Origin of Mineral Springs in Central Europe, the Tradition of their Utilization
   Principles of environmental geochemistry
   Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
   Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
   Relationship of Geochemistry to Environment and Ecological Systems
   Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
   Rozvoj geochemických výzkumů
   Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
   Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
   Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
   Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Výroční sjezd kanadských geologických asociací
   Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
   Vznik minerálních vod karlovarského typu
   Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
   Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
   Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification