Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pacltová, Blanka
Autor článku
   Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites-bearing pollen organ from the Cenomanian of Bohemia
   Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Basins
   Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
   Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian
   K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
   Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study)
   Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
   Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
   Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
   Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
   Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
   Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
   Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
   Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
   Palynology of the Cenomanian-Lower Turonian: a comparison between Bohemian Cretaceous Basin and Vocontian through
   Palynostratigraphie der pliozänen Ablagerungen des Cheb-Beckens
   Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
   Silurian (Wenlockian) sporomorph in South Bohemian Moldanubicum
   Some angiosperms of the Bohemian Cenomanian - palaeoecology and evolution
   Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
   Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
   Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
   To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
   Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
   Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
   Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova