Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pacltová, Blanka, 1928-
Autor článku
   Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
   Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
   III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
   IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
   K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
   Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
   Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
   Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
   Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
   Problems of the evolution of Angiosperms
   Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
   Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1
   Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
   Upper Llandoverian acritarchs from Karlštejn, Barrandian area, Bohemian Massif
   Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
   Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)