Podrobnosti záznamu

Jméno
   Palas, Miroslav
Autor článku
   18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
   Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
   Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
   Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
   K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
   Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
   Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
   Nerostné suroviny a úpravnictví
   Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
   Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
   Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
   Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
   Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
   Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
   Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
   Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
   Za prof. RNDr. Konrádem Benešem