Podrobnosti záznamu

Jméno
   Palivcová, Marie
Autor článku
   Akademik Bohuslav Cambel a geologické vědy
   Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
   Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
   Granitization problem - once again
   Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
   Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
   Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
   Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
   Huttonova sympozia ke granitovému problému
   Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
   Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
   Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
   Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
   Overgrowths of hornblende into and its microtextural-compositional changes inside the ocelli of gabbroic rocks, Central Bohemian Pluton
   Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
   Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
   Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
   Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
   Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
   Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
   A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
   Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem