Podrobnosti záznamu

Jméno
   Papšová, Jarmila
Autor článku
   Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
   Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
   Conodonts from the Paraceratites binodosus zone (Middle Triassic) from the Mecsek Mts., southern Hungary and from the Choč nappe of the Low Tatra Mts., Czechoslovakia
   Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
   Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
   Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
   Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
   Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
   Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
   Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)