Podrobnosti záznamu

Jméno
   Patzelt, Z.
Autor monografie
   mapa inženýrskogeologického rajonování 33-11 Třeboň
   Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Autor článku
   Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
   Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru