Podrobnosti záznamu

Jméno
   Paucová, Dana
Autor článku
   Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
   Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
   Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
   Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu