Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pauliš, Petr
Autor monografie
   Kutnohorský rudní revír
Autor článku
   Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Connellit ze Studence u Jilemnice
   Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
   Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
   Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
   Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
   Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
   Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách