Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pauliš, Petr, 1956-
Autor článku
   Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
   Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
   Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
   Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
   Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
   Analcim z Plaňan u Kolína
   Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
   Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
   Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
   Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
   Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
   Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
   Banisko u Poráče
   Banskobystrická měď
   Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
   Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
   Bělostný svět kararského mramoru
   Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
   Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
   Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
   Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
   Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
   Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
   Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
   Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
   Connellit ze Studence u Jilemnice
   Covellin z Harrachova (Krkonoše)
   Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
   Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
   Curienit z Abertam u Jáchymova
   České sekundární minerály uranu
   Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
   Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
   Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
   Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
   Do Kiruny za železnou rudou
   Drahé kameny Srí Lanky
   Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
   Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
   Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
   Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
   Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
   Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
   Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
   Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
   Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
   Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
   Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
   Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
   Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
   Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
   Francevillit z Litic na Orlicí
   Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
   Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
   Granitový masiv Goricho
   Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
   Habachtal v Solnohradsku - jediné těžené ložisko smaragdů v Evropě
   Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
   Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
   Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
   Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
   Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
   Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
   Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
   Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
   Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
   Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
   Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
   Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
   In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
   Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
   Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
   Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
   K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
   K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
   K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
   Kalcity z Měděnce v Krušných horách
   Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
   Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
   Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
   Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
   Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
   Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
   Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
   Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
   Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané)
   Krivoj Rog - město železa
   Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
   Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
   Kutná Hora - město slavné hornické tradice
   Kutnohorská hornická naučná stezka
   Kutnohorské dolování kdysi a dnes
   Kutnohorské sekundární minerály
   Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
   Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
   Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
   Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
   Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
   Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
   Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
   Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
   Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
   Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
   Lovozerský alkalický masív
   Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
   Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
   Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
   Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
   Metaautunit z Litic nad Orlicí
   Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
   Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
   Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
   Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
   Mineralogie kutnohorských rudních žil
   Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
   Minerály bazaltů Jáchymovska
   Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
   Minerály kutnohorských serpentinitů
   Minerály kutnohorských strusek
   Minerály kutnohorských strusek
   Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
   Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
   Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
   Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
   Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
   Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
   Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
   Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
   Mongolské acháty
   Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
   Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
   Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
   Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
   Národní park Canaima ve Venezuele
   Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
   Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
   Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
   Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
   Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
   Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
   Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
   Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
   Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
   Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
   Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
   Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
   Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
   Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
   Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
   Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
   Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
   O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
   O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
   O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
   Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
   Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
   Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
   Palygorskit ze Studence u Jilemnice
   Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
   Polská síra
   Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
   Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
   Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
   Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
   Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
   Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
   Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
   Ranciéit z Malé Viesky u Košic
   Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
   RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
   Römerit z Kaňku u Kutné Hory
   Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
   Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
   Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
   Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
   Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
   Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
   Saponit z Těchlovic u Děčína
   Schneckensteinský topas
   Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
   Sedmihradské acháty
   Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
   Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
   Sekundární minerály uranu v České republice
   Sekundární minerály uranu v České republice
   Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
   Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
   Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
   Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
   Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
   Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
   Skalní svět venezuelských stolových hor
   Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
   Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
   Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
   Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
   Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
   Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Solnhofenské vápence
   Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
   Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
   Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
   Starosedelské souvrství
   Stilbit z Litic nad Orlicí
   Stručná historie kutnohorského dolování
   Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
   Středověké dobývání v Kutné Hoře
   Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
   Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
   Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
   Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
   Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Symplezit z Horních Novosedel u Písku
   Tennantit z Měděnce a Michalových Hor
   Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
   Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
   Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
   Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
   Tirolit z Doubravice u Jičína
   Titanit z Chvaletic
   Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
   Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
   Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
   Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
   Tyrolské granáty
   Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
   Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
   Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
   Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
   Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
   Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
   Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
   Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
   Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
   Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
   Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
   Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
   Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
   Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
   Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
   Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
   Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
   Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
   Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
   Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
   Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
   Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
   Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
   Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
   Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
   Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
   Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
   Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
   Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
   Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
   Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
   Witherit z uranového ložiska Rožná
   Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
   Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
   Za acháty do Techerău
   Za beryly do portugalského Assunçaa
   Za drahými kameny na Srí Lanku
   Za hornickou minulostí Zlatých Hor
   Za kongsberským stříbrem
   Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
   Za minerály do portugalské Panasqueiry
   Za minerály na rudní ložiska Maroka
   Za minerály obřích dutin do Stříbra
   Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
   Za olivíny do říše Kimů
   Za pargasitem do Pargasu
   Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
   Za pyritem do španělského Navajúnu
   Za tyrolskými granáty
   Za vanadinity do marockého Mibladenu
   Za zlatem na Zlatý chlum
   Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
   Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
   Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
   Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
   Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
   Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
   Zemřel mineralog RNDr. František Novák
   Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
   Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
   Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
   Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
   Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka