Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pavelka, Josef
Autor článku
   Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
   Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
   Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom