Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pavlíček, Václav
Autor článku
   80 let od památného nálezu křepického zlata
   100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
   130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
   150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
   160 let od narození Františka Šafránka
   160 let od narození Jana Vratislava Želízka
   Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
   Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
   Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
   Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
   Evorzní tvary ve zpevněných horninách
   Geologické stanoviště na ZŠ
   Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
   Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
   Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
   Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
   Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
   Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
   Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
   K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
   K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
   K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
   Krasové jevy u Bezděčína
   Lišovský výškový bod není středem Evropy
   Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
   Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
   Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
   Nerosty širšího okolí Obrataně
   Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
   Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
   Organizace geologických soutěží na základní škole
   Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
   Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
   Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
   Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
   RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
   RNDr. Václav Novák šedesátiletý
   Sběr nerostů s pinzetou
   Stále záhadné vltavíny
   Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
   Váté písky jižních Čech
   Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
   Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
   Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
   Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
   Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
   Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
   Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
   Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
   Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
   Za nerosty do Křemžské kotliny
   Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
   Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
   Zlato ze Zlátenky u Pacova